Main page - Wiki - Support - History
Version 0.1 Copyright

Galaxie Argala


Obrázek na pozadí - © 2020 Russell Croman, http://www.rc-astro.com
Programování hry - Jirkov
Herní obrázky a styly Psajkou